บริการ

ACNE PROGRAM

- กดสิว ( Comedone extrochon ) / ผ่าสิว

- ยาทาตามมาตรฐาน

- ยาฉีดตามมาตรฐาน

- Acne Treaments

- ยารับประทานตามมาตรฐาน

ติดต่อสอบถาม 06-4946-2397